معاونت پژوهش و فناوری
 
EnAr ورود 0

فرصت مطالعاتی

ثبت بیش از 1000 فرصت مطالعاتی توسط صنایع مختلف ( اضافه شدن 100 فرصت مطالعاتی توسط وزارت نفت)

اضافه شدن 100 فرصت مطالعاتی جدید توسط وزارت نفت

ثبت بیش از ۱۰۰۰ فرصت مطالعاتی توسط صنایع مختلف و اضافه شدن 100 فرصت مطالعاتی جدید وزارت نفت 

 آدرس صفحه اصلی سامانه ساجد: https://sajed.msrt.ir    

آدرس بخش فرصت‌های مطالعاتی در سامانه ساجدhttps://sajed.msrt.ir/study-opportunitiesrt

بازدید امروز: 18    بازدید کل: 242
captcha