دانشکده مهندسی شیمی و نفت
 
EnAr

تبریک

تبریک

انتساب آقای دکتر مهدی حاجی عبدالرسولی به عنوان سرپرست مدیریت کارآفرینی و ارتباط با جامعه و صنعت

 

انتساب آقای دکتر مهدی حاجی عبدالرسولی به عنوان سرپرست مدیریت کارآفرینی و ارتباط با جامعه و صنعت

 

0   0
بازدید امروز: 1    بازدید کل: 143
captcha