مرکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی مجتمع آموزش عالی میناب
 
En ورود

مرکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی

برگزاری مسابقات درون خوابگاهی در خوابگاه دخترانه مجتمع آموزش عالی میناب

با همت مرکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی و همکاری مدیریت فرهنگی_اجتماعی و دانشجویی مجتمع آموزش عالی میناب؛ بمناسبت هفته خوابگاههای دانشجویی، با هدف مهارت های زندگی گروهی، ورزش_نشاط و سلامت جسم و روان؛ مسابقات درون خوابگاهی برگزار نمودند.

برگزاری مسابقات درون خوابگاهی در خوابگاه دخترانه مجتمع آموزش عالی میناب

با همت مرکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی و همکاری مدیریت فرهنگی_اجتماعی و دانشجویی مجتمع آموزش عالی میناب؛ بمناسبت هفته خوابگاههای دانشجویی، با هدف مهارت های زندگی گروهی، ورزش_نشاط و سلامت جسم و روان؛ مسابقات درون خوابگاهی برگزار نمودند.

🗓طبق زمانبندی دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه با حضور پر شور دانشجویان دختر با مسابقات والیبال و طناب کشی به دیدار یکدیگر رفتند و در پایان مسابقات با حضور معاون محترم اداری_مالی، مدیر فرهنگی_اجتماعی و دانشجویی و مدیر مرکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی به گفتگو با دانشجویان پرداخته و دانشجویان نمونه خوابگاهی به قید قرعه انتخاب شد و به رسم یاد بود به برندگان تیم ها و دانشجویان نمونه جوایز اهدا شد.

دانشجویان نمونه خوابگاهی: سحر بلوچ، حمیده نظری زاده، یاسمن ارجمند 

برندگان تیم والیبال: تیم مهندسی صنایع

برندگان تیم طناب کشی: اتاق  101 

0   0
بازدید امروز: 1    بازدید کل: 143