دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
 
EnAr
University of Hormozgan
اطلاعیه ساعت شروع کلاسها اطلاعیه دفاع رساله دکتری خانم مهتاب صالحی اطلاعیه دفاع رساله دکتری آقای علیرضا نورافر اطلاعیه دفاع رساله دکتری خانم پریا رحمانی اطلاعیه دفاع رساله دکتری خانم فاطمه پورحق وردی اطلاعیه دفاعیه رساله دکتری خانم عالیه سادات رفعت حقیقی اطلاعیه دفاعیه رساله دکتری آقای جعفر بهاری میمند اطلاعیه دفاع رساله دکتری آقای وحید فراشی کهنوج اطلاعیه رفع نقص مدارک دانشجویان اطلاعیه دفاعیه رساله دکتری خانم ملیحه صادقی بهمنی اطلاعیه دفاعیه رساله دکتری خانم شمیلا یدالهی اطلاعیه دفاعیه رساله دکتری خانم حریر سهرابی اطلاعیه دفاعیه رساله دکتری خانم سارااترش اطلاعيه انتخاب واحد (ثبت نام اصلي ) (١) نيمسال اول -١٤٠٣ ١٤٠٢ استفاده از سهمیه رتبه یک در کنکور کارشناسی ارشد ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی سال های 1397 و 1398 اطلاعیه ترم تابستان دانشگاه هرمزگان اطلاعیه ترم تابستان دانشگاه خواجه نصیر برنامه زمانی و مقررات دوره تابستان 1402-1401 (مختص دانشجویان دانشگاه هرمزگان) اطلاعیه مهلت تقاضای تجدید نظر و ثبت نمرات اطلاعیه رویه و شرایط حذف پزشکی آیین نامه غیبت دانشجو در امتحانات پایان نیمسال
0

تعداد دانشجویان در حال تحصیل

0

تعداد اعضای هیات علمی

0

هیات علمی بازنشسته

0

مقالات

0

تعدادکتاب چاپ شده

0

تعداد آزمایشگاه های فعال