دانشگاه هرمزگان
ارتباط‌باصنعت آزمایشگاه مرکزی کتابخانه مرکزی هیأت علمی مجتمع دانشگاهی میناب آموزش های آزاد نهاد رهبری
EnAr ورود 0

تازه های نشر

کتاب رله های رایانه ای برای سیستم های قدرت

کتاب رله های رایانه ای برای سیستم های قدرت

هزار سوم را عصر هوشمندسازی زندگی بشر نام نهاده و رشد فزاینده فناوریهای نوین و ادغام آن با زندگی نوع بشر به عنوان یک اصل مطرح شده است. در این راستا دانشگاه هرمزگان با همکاری شرکت برق منطقه ای هرمزگان به عنوان شرکت پیشرو در عرصه توسعه به کارگیری فناوریهای نوین در صنعت برق کشور همواره به عنوان جلودار و پیشگام در عرصه های گوناگون صنعت برق کشور این موضوع مهم را وجه همت خود قرار داده است.

1
بازدید امروز: 8    بازدید کل: 513
captcha