دانشگاه هرمزگان
ارتباط‌باصنعت آزمایشگاه مرکزی کتابخانه مرکزی هیأت علمی مجتمع دانشگاهی میناب آموزش های آزاد نهاد رهبری
EnAr ورود 0

انتصاب

انتصاب دکتر مهدی حاجی عبدالرسولی به سمت سرپرست مدیریت کارآفرینی و ارتباط با جامعه

انتصاب دکتر مهدی حاجی عبدالرسولی به سمت سرپرست مدیریت کارآفرینی و ارتباط با جامعه

دکتر ظهیری نیا  در این حکم خطاب به  دکتر حاجی عبدالرسولی آورده است؛  
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ، ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻭﺗﺠﺎﺭﺏ ﺍﺭﺯﻧﺪﻩ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ، ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﯾﻦ ﺍﺑﻼﻍ از تاریخ 1403/02/24 ﺑﻪ ﺳﻤﺖ " سرپرست مدیریت کارآفرینی و ارتباط با جامعه" ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﻨﺼﻮﺏ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﯾﺪ.
رئیس دانشگاه هرمزگان، همچنین در نامه ای جداگانه از خدمات و تلاش های دکتر محمدی قدردانی کرد.

13
بازدید امروز: 39    بازدید کل: 760
captcha